Полезни връзки
Институции, извършващи заверки и легализация на документи:
Министерство на външните работи: www.mfa.government.bg
Сектор "Заверки и легализации" - легализира всички документи за/от чужбина
Министерство на вътрешните работи: www.mvr.bg
Заверява всички документи, издадени от Районни полицейски управления, Национална следствена служба и КАТ.
Министерство на отбраната: www.md.government.bg
Заверява всички документи, издадени от Военни окръжия и учебни заведения към системата на отбраната.
Министерство на финансите: www.minfin.bg
Заверява всички документи, издадени от поделенията на НАП и данъчни подразделения.
Министерство на земеделието и храните: www.mzgar.government.bg
Заверява всички документи, издадени от подразделенията на Национална служба за растителна защита и на Министерството на земеделието и храните.
Министерство на правосъдието: www.mjeli.government.bg
Заверява всички документи, издадени от Районни и градски съдилища, от фирмени отделения.
Министерство на труда и социалната политика: www.mlsp.government.bg
Заверява всички документи, издадени от социалните служби.
Министерство на образованието и науката: www.minedu.government.bg
Заверява всички документи, издадени от училища и университети.
Министерство на здравеопазването: www.mh.government.bg
Заверява всички документи, издадени от болници, поликлиники и учебни заведения към Министерството на здравеопазването.
Министерство на транспорта : www.mtc.government.bg
Заверява всички документи, издадени от неговите подразделения и учебни заведения към Министерството на транспорта.
Министерство на културата: www.mc.government.bg
Заверява всички документи, издадени от културните институти и училищата към Министерството.
Българска народна банка:     www.bnb.bg