Промоции и цени
Всички експресни преводи от английски език се извършват на цената на стандартна поръчка от 8лв. на страница!!!*
 
 

  ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

Групи езици

Стандартен
/след 2 работни дни/

Бърз
/за следващия работен ден/

Експресен
/за същия ден между 4 и 8 работни часа/

ПЪРВА ГРУПА

немски, английски, 

8.00 лв/стр. за клас А
1
0.00 лв/стр. за клас Б
1
2.00 лв/стр. за клас В

10.00 лв/стр. за клас А
1
2.00 лв/стр. за клас Б
1
4.00 лв/стр. за клас В

12.00 лв/стр. за клас А
14.00 лв/стр. за клас Б
16.00 лв/стр. за клас В

ВТОРА ГРУПА

италиански, испански, руски, френски

10.00 лв/стр. за клас А
1
2.00 лв/стр. за клас Б
1
4.00 лв/стр. за клас В

12.00 лв/стр. за клас А
14.00 лв/стр. за клас Б
16.00 лв/стр. за клас В

14.00 лв/стр. за клас А
16.00 лв/стр. за клас Б
18.00 лв/стр. за клас В

ТРЕТА ГРУПА

чешки, полски, словашки, сръбски, турски, гръцки, румънски

14.00 лв/стр. за клас А
1
6.00 лв/стр. за клас Б
18.00 лв/стр. за клас В

16.00 лв/стр. за клас А
18.00 лв/стр. за клас Б
2
0.00 лв/стр. за клас В

18.00 лв/стр. за клас А
2
0.00 лв/стр. за клас Б
22.00 лв/стр. за клас В

ЧЕТВЪРТА ГРУПА
украински, холандски, молдовски, унгарски, португалски

18.00 лв/стр. за клас А
2
0.00 лв/стр. за клас Б
22.00 лв/стр. за клас В

20.00 лв/стр. за клас А
2
2.00 лв/стр. за клас Б
по догов. за клас В

по догов. за клас А
по догов. за клас Б
по догов. за клас В

ПЕТА ГРУПА

датски, арабски, японски,   норвежки, словенски, шведски, финландски, корейски, персийски, китайски, латвийски, естонски, иврит, литовски

От 25.00 лв/стр.

ПО ДОГОВАРЯНЕ

ПО ДОГОВАРЯНЕ

ПО ДОГОВАРЯНЕ

Цените са с ДДС.

Клас А включва следните документи: дипломи, академични справки, сертификати, декларации, удостоверения, общински документи, лична и фирмена кореспонденция и подобни неспециализирани текстове без терминология.

Клас Б включва следните документи: технически, счетоводни, юридически и друга специализирана литература и документация.

Клас В включва следните документи: Медицински текстове - епикризи, лекарски становища, амбулаторни листи, имунизационни паспорти и подобни.

 

Важно: Клиентът заплаща количеството машинописни страници на вече преведения текст. Една машинописна страница се състои от 1800 знака по БДС (вкл. интервалите).

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За ръкописни текстове в подаваните документи за превод се прибавят 20 % надценка върху цента за преводна страница.

 

 

УСТНИ ПРЕВОДИ

Устни преводи се извършват единствено на територията на Бургас и близките до него населени места на езици от ПЪРВА и ВТОРА група. За други езици или градове - по индивидуално запитване.

Необходимо е да направите запитването си и съответно да потвърдите заявката от един до три дни по-рано, в зависимост от мероприятието.

 

Цената за ПЪРВА ГРУПА езици - 40* лева на час.

Цената за ВТОРА ГРУПА езици - 60* лева на час.

* Цените са базови.

При организиране на устен превод за същия ден цената се увеличава между 20% и 50%.

 

 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ И ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ

 

Има няколко вида срокове за легализация на документи – обикновена, бърза и експресна услуга. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия орган. Цените на тази услуга зависят от вида на документа, който ще се легализира, и от това, през колко министерства и институции трябва да мине, за да се положат необходимите заверки и печати.

 

За да получите конкретен срок за изпълнение и цена можете да се свържете с нашите консултанти на посочените контакти. По-долу са посочени най-често срещаните видове заверки на документи.

 

Заверка подпис на преводач в Министерство на външните работи

 

Обикновена поръчка 

6 работни дни

Бърза поръчка 

4 работни дни

Експресна поръчка 

2 работни дни

40 лева

60 лева

80 лева

 

Заверка подпис на преводач в Министерство на външните работи и поставяне на апостил

 

Обикновена поръчка 

6 работни дни

Бърза поръчка 

4 работни дни

Експресна поръчка 

2 работни дни

65 лева

85 лева

110 лева

 

Посочените цени включват държавни такси, куриерски услуги и обработване на документите. Цените НЕ включват превод!!!                           
 
*Офертата е валидна само за документи за гражданско състояние до 5 стандартни машинописни страници!
Подробна информация можете да получите в офиса или на телефон: 0888 528905!

Цените зависят както от срока, така и от специализираността на текста. Легализацията на документи, ако е необходима, се изчислява допълнително! При договорни отношения се оформят цени и съответните отстъпки за обем. Минимална поръчка за превод - 1 страница!!! Минимална цена за страница превод - 8.00 лева!!!